Stortinget utsetter avstemmingen om bompenger på Melhus-Ulsberg

Stortinget skulle onsdag vedta to store og delvis bompengefinansierte veiprosjekter, men avstemningene er utsatt.

Den 25 km lange veistrekningen Ulsberg-Vilndåsliene skal delfinansieres av bompenger. Men nå er voteringen i Stortinget utsatt.  Foto: Nye veier

Nyheter

Stortingssekretariatet bekrefter overfor NTB at behandlingen av de to proposisjonene er utsatt til 19. juni.

– Et flertall i presidentskapet har etterkommet en anmodning fra et flertall i transportkomiteen om å utsette behandlingen, heter det.

Utsettelsen kommer dagen før Fremskrittspartiets mye omtalte landsstyremøte om bompengesituasjonen.

– Det er bare fordi Frp ikke vil stemme for bompengeprosjekter samtidig som de skal ha landsstyremøte, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum til VG.


- Dra nytte av lokal kunnskap

Rennebu eldreråd har kommet med sine innspill til ny E6 i Rennebu.Bompengene i Rennebu skapte heftig debatt i Stortinget

Frp fikk kjørt seg etter at de støttet innkreving av 15 milliarder kroner i bompenger.

 

Et flertall i transport- og kommunikasjonskomiteen, også Frp, sluttet seg sist uke til to nye motorveiprosjekter, nemlig E18-strekningen Langangen–Dørdal i Telemark og E6-strekningen Ulsberg–Melhus i Trøndelag. Det var disse som skulle behandles i plenum onsdag. De to prosjektene skal blant annet finansieres med 10 milliarder bompengekroner.

Transportkomiteens leder Helge Orten (H) forklarer utsettelsen med at det kommer en tredje bompengesak til avgivelse i komiteen om kort tid.

– Det er mer ryddig å samle debatten om bompenger på én dag, sier han til DN.

Dette prosjektet er E6 Moelv–Øyer, og det vil koste 5,4 milliarder i bompenger.

Frp har vært under hardt press om bompenger den siste tiden. I Bergen har Folkeaksjonen Nei til mer bompenger nærmest utradert Frp, ifølge flere meningsmålinger.


Disse skal konkurrere om å bygge E6 Ulsberg-Vindåsliene

Fire søkere går videre i konkurransen om å bygge ny E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene for Nye Veier. Kontrakten har en antatt verdi på 2,6 mrd. kroner.