Kommuner får ikke vetorett mot vindmøller

Stortingsflertallet vil ikke gi kommunene rett til å sette ned foten for vindmølleanlegg, slik MDG og Senterpartiet ønsker.

Illustrasjonsfoto  Foto: NTB scanpix

Nyheter

De to partiene ville sikre at kraftselskaper ikke kan få tillatelse til å sette opp vindmøller i strid med lokale ønsker. De fremmet forslag om lokal vetorett da energikomiteen behandlet et SV-forslag om eierskap og skatt på vindkraft. Men de fire regjeringspartiene og Arbeiderpartiet sier nei, skriver Stavanger Aftenblad.

Arbeiderpartiet, Høyre, Frp, KrF og Venstre mener imidlertid at det per i dag er ingen eksempler på at staten har grepet inn og gitt konsesjon mot lokale myndigheter og grunneieres vilje.

– Dersom et kommunestyre sier nei, skal dette fortsatt tillegges svært stor vekt i konsesjonsprosessen, skriver de fire partiene i sine merknader.

SV sier også nei til lokal vetorett, men begrunner dette på en annen måte:

– Vi har sett uheldige avtaler der utbyggere har tilbudt skiløyper og varmestuer. Kommunene kan ha flere grunner til å si nei, men hvis noen sier nei uten at naturhensyn ligger bak, så blir det feil at kommuner skal ha vetorett. Det er naturhensyn som skal ha vetoretten, sier miljø- og energipolitisk talsperson Lars Haltbrekken (SV) til Stavanger Aftenblad.


Sier nei til vindkraftutbygging

Listetopp i Rennebu Høyre, Jan Arve Nyberg, svarer på Karl Olav Mærks debattinnlegg angående vindkraft.- Vi vil at Rennebu skal være en offensiv kommune inn i det grønne skiftet

Ordfører Ola Øie og varaordfører Marit Bjerkås i Rennebu Arbeiderparti svarer Karl Olav Mærk.Vil vite hva politikerne i Rennebu mener om vindkraft

Karl Olav Mærk har skrevet et åpent brev til kommunestyret i Rennebu og vil ha svar på tre konkrete spørsmål.