Sp og Ap tordner mot «pelsdyrbløffen» til regjeringen

Omkampen i Høyre ga null resultat for pelsdyrbøndene.
Nyheter

Innstillingen for pelsdyrnæringen ble behandlet av Stortingets næringskomité torsdag og skal behandles i Stortinget om en uke, 13. juni. Det blir ikke mer penger til pelsdyrnæringen, som skal avvikles etter pelsdyrforliket mellom regjeringspartiene.


Pelsdyrbøndene blir ranet av Høyre, Venstre, KrF og Frp

Dagens forslag om erstatning til pelsdyrbøndene er langt fra godt nok. Det er regjeringspartiene ansvalig for å løse.

 

Dalseg nådde ikke fram

Det var Ingvill Dalseg, varaordfører i Oppdal og vara til sentralstyret, som var blant dem som frontet omkampen på vegne av pelsdyrnæringen under et ekstraordinært sentralstyremøte i Høyre onsdag. Hun har blant annet tatt til orde for at realverdi og ikke bokført verdi skal legges til grunn for erstatningen, men fikk ikke gjennomslag for dette.

– De hadde sett på dette, men det er vanskelig å bruke realverdi i beregningsgrunnlaget da det ikke utgjør en eksakt sum. Jeg synes likevel vi har nådd fram med mye, blant annet et tispetillegg. Nå er kostnaden for riving dekket, og pensjonsalderen er tatt ned til 62 år. Dessuten er dette med individuell behandling tatt inn i forliket, sier Dalsegg til NTB.

- Klorer seg til makta

Senterpartiet reagerer sterkt på at regjeringspartiene ikke vil gi en full erstatning til pelsdyrbøndene som nå må avvikle på grunn av det partiet betegner som en politisk hestehandel. I regjeringen er det kun Venstre som ønsker å avvikle næringen, og nådde fram med dette i forhandlingene med de tre andre regjeringspartiene.

- Så sent som i 2017 gjorde Stortinget et vedtak om at næringa IKKE skulle avvikles - men tvert imot utvikles. At Høyre, FrP og KrF nå ofrer disse familienes økonomiske fremtid for å klore seg til makta, er helt uvirkelig. Men enda verre er det at de ikke tar ansvar for egen politikk og gir disse bøndene en erstatning for de verdier de nå blir fratatt, sier sier næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) i en pressemelding.

- En gedigen bløff

Sp mener det er de 200 pelsdyrbøndene og deres familier som må ta konsekvensene av at regjeringen vil avvikle næringen.

- Når H, Frp, KrF og V forrige uke stod i stortingets vandrehall og sa at nå skulle alt bli så bra for de berørte familiene var det intet annet enn en gedigen bløff. Det vil fortsatt være sånn at uskyldige pelsdyrbønder vil sitte igjen med store økonomiske tap. I dag sitter det mange fortvilte mennesker rundt om i landet og ser at deres fremtid nå blir torpedert – og at det er de som må ta følgene av forhandlingene på Granavollen. Hvor er anstendigheten til stortingspolitikerne fra Høyre, FrP, KrF og Venstre? spør Pollestad.

Store økonomiske tap

Også Arbeiderpartiet er svært kritiske til regjeringens håndtering av pelsdyrsaken. Ap støtter en avvikling av pelsdyrnæringen, men mener det må gjøres på en ordentlig og redelig måte.

- Ap er imidlertid svært kritiske til den måten regjeringen legger opp til å avvikle næringen på.  De små justeringene i kompensasjonsordningen som regjeringspartiene i Stortinget har kommet med, endrer ikke på dette. Fortsatt må mange pelsdyrbønder leve i usikkerhet, og mange vil lide store tap. Slik kan man ikke behandle folk, sier Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Terje Aasland i en pressemelding.

Ap mener kompensasjonsordningen må basere seg på ekspropriasjonsrettslige prinsipper, som vil gi pelsyrbøndene en erstatning som i større grad samsvarer med de reelle verdiene.

- Jeg er sikker på at det kommer til å bli mange som vil oppleve store økonomiske tap som følge av denne saken, sier Aasland.Oppdalsbonde taper mange millioner: - Dette var en pressekonferanse bygd opp for å lure folk og mediene

Oppdalsbonden Martin Ishoel trekkes fram som en av 200 pelsdyrbønder som vil tape stort på erstatningsordningen.- Jeg var faktisk ikke klar over den litt spesielle situasjonen for pelsdyrbøndene på Oppdal

SV går inn for en differensiert erstatningsløsning for pelsdyrbøndene der et eget omstillingsprogram skal ta hensyn til den enkelte bonden.