Kjempet for skole og barnehage - nå handler det om å bevare restene

Ola Vindal har lagt ned utallige timer i sin kamp for å redde bygdesamfunnet på Lønset.
Nyheter

Ukens blomst går til ildsjelen Ola Vindal, som har stått på over lang tid i kampen om å beholde Lønset skole og Lønset barnehage, og nå som nedleggelsen er et faktum – med å videreutvikle og ivareta Lønset krets på best mulig måte.