Kirsti Welander snuser på drømmejobben

- Arbeidet for å løse utfordringer inspirerer meg

Kirsti Welander er en av søkerne på stillingen som assisterende fylkesmann. Her fotografert under årets 17.mai-markering ved Russergrava.  Foto: Arvid Storli

Nyheter

Kirsti Welander er blant de 18 søkerne som snuser på jobben som assisterende fylkesmann. Søknadsfristen har nylig gått ut, og Trønderavisa omtalte saken først. Stillingen er i fylkesmannsembetet, ikke til å forveksle med fylkeskommunen, hvor fylkesrådmannen er.