Skoleelever får prøve seg som bønder

Elevene i 5. trinn og 7. trinn ved Midtbygda oppvekstsenter har fått prøvd seg som bønder.
Nyheter

5. trinn og 7. trinn ved Midtbygda oppvekstsenter har i løpet av dette skoleåret gjennomført prosjektet "bondens medarbeider". Prosjektet er et samarbeid mellom skolen og Oppdal bondelag.