- Det er fint å kunne gi noe tilbake

Lokalt selskap deler ut flere hundre tusen kroner til allmennyttige formål.

Administrasjonssekretær Lillian Kleffelgård og daglig leder ved Kraftlaget Arild Bruheim, er glad for at bedriften er i stand til å støtte lokalsamfunnet med midler til allmennyttige formål.  Foto: Jan Inge Flå

Nyheter

Kvikne-Rennebu Kraftlag AS (Kraftlaget), setter hvert år av midler til allmennyttige formål. Dette er faktisk nedfelt i selskapets vedtekter, og beslutningen om hvem som får tildelt midler, fattes av generforsamlingen.