Foreslår å selge hele Everket

Saken legges fram for kommunestyret neste uke.

Styreleder Torkil Leinum i Oppdal Everk og ordfører Kirsti Welander.  Foto: Katrine Silseth Naas

Nyheter

I forbindelse med at Oppdal kommune solgte 49,9 prosent av aksjene i Oppdal Everk AS til TrønderEnergi Nett AS, ble det blant annet inngått en aksjonæravtale. Aksjonæravtalen har en bestemmelse om at Oppdal kommune kan gjøre gjeldende en opsjon på å selge alle sine aksjer i Oppdal Everk til TrønderEnergi Nett innen 31. desember i år. Avtalen opererte med to opsjonsfrister, som var 1. juli i fjor og 31. desember 2019.