- Beitedyra er viktigere enn vi tror

Den nye beiteplanen har fokus på fem viktige områder i landbruket.
Nyheter

Den nye beiteplanen 2018-2025 ble vedtatt i oktober i fjor. Dette er en rullering av beiteplanen fra 2001 og 2009.