Her vil vegvesenet ha et nytt kryss på E6

Vil legge til rette for framtidig næringslivsvirksomhet og boligutbygging.
Nyheter

I området Bjørkmoen har det de senere år vært stor byggevirksomhet med mange nye boliger. Arbeidet med et nytt næringsareal er også godt i gang og Biltema har funnet seg en tomt i området hvor de ønsker å etablere en butikk.