Mye mer av drikkevannet i Oppdal lekker ut enn det gjør i Rennebu

Mye av ledningsnettet i Norge er gammelt, og vannet forsvinner før det når vannkranen.
Nyheter

Det ble sendt 700 millioner kubikkmeter vann fra kommunale vannverk gjennom drikkevannsnettet i fjor. Det er beregnet at omtrent hver tredje liter av dette forsvant gjennom lekkasjer i rørnettet på vei til vannkranen.