Skal vise hvordan sentrum kan utvikles når ny E6 kommer på plass

Arkitekter har sett på mulighetene for videreutvikling av Berkåk med ny E6 på plass.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Multifoto AS

Nyheter

Landskapsarkitekt Martha Kvalheim og sisteårs arkitektstudent Christina Vaagland har i tre uker jobbet ved Plankontoret i Rennebu, med en mulighetsstudie for Berkåk sentrum. Prosjektet analyserer dagens situasjon og skal synliggjøre kvaliteter og utfordringer, samt komme med forslag til hvordan Berkåk sentrum kan utvikles videre når gjennomgangstrafikken på E6 flyttes ut av sentrum.