Får støtte til svartkurlearbeidet

Svartkurle er en prioritert art som vokser på ca 35 kjente steder i Norge, ni av disse lokalitetene ligger i Oppdal.

Svartkurle.   Foto: Åsmund Loe

Nyheter

Beitebetinga naturtyper som naturbeitemark, hagemarkskog og beiteskog er det svært mange lokaliteter av i Oppdal, og beite er en helt nødvendig forutsetning for at naturtypene opprettholdes.