Finansierer oppussing av idrettshall med spillemidler

Rennebu kommune har mottatt 3,7 millioner kroner i spillemidler til rehabilitering av idrettshall.
Nyheter

Rennebu kommune søkte om spillemidler til rehabilitering av idrettshallen ved Rennebuhallen.