- Dette er ikke løsningen, men viser muligheter

Arkitekter presenterte sine tanker om hvordan sentrum skal se ut i fremtiden.

Landskapsarkitekt Martha Kvalheim og arkitektstudent Christina Vaagland orienterte om prosjektet de har jobbet med i tre uker.  Foto: Jan Inge Flå

Nyheter

Fredag inviterte Rennebu kommune til åpning av utstillingen bestående av modellene de har utarbeidet som forslag til hvordan sentrum kan videreutvikles. I Rennebu frivilligsentrals lokaler på torget, vil det bli mulig å se utstillingen i juli og august.