Tilkobling fv. 700/E6 skaper kjempeengasjement

Nå skal innspillene finleses. Men først er det sommerferie.

Etter ferien skal de mange innspillene som er kommet inn, studeres nøye av administrasjon og plankontor.  Foto: Dagfinn Vold/Mediaprofil AS

Nyheter

Høringsfristen for reguleringsplan for omlag 25 km ny E6 fra Ulsberg i Rennebu kommune til Vindåsliene i Midtre Gauldal kommune er nå ute. I tillegg omfatter planforslaget to alternative løsninger for ny fv. 700 mellom ny E6 og Berkåk sentrum.