Få barn benytter seg av SFO - skal se på innholdet i tilbudet

Rennebu kommune har et av de dyreste SFO-tilbudet i Trøndelag.

Rennebu kommune har det nest dyreste SFO-tilbudet i Trøndelag. I tillegg har de en lav prosentandel av barn fra 6-9 år som benytter seg av tilbudet. Nå er de i gang med å se på helheten av tilbudet.   Foto: Arkivfoto

Nyheter

Tall fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) for 2018/2019 viser at Rennebu kommune har det nest dyreste SFO-tilbudet i Trøndelag. De har også en av de laveste prosentandelene i Trøndelag og kun 13,8 prosent av barn mellom seks-ni år benytter seg av tilbudet.