Fant giftig stoff ved barnehagen - nå må ungene flyttes

Kreftfremkallende bygningsmateriale funnet i forbindelse med rivingen av mellombygget på Voll skole.

Ved riving av mellombygget ved Voll skole er det avdekket uforutsette funn av det kreftfremkallende stoffet asbest.   Foto: Privat

Nyheter

Ved riving av mellombygget ved Voll skole, er det funnet asbest. Asbest er en gruppe fibrøse mineraler som består av hydrogenmagnesium-silikater, og ble for noen år siden lokalisert som spesielt kreftfremkallende. Asbest som varmeresistent stoff, ble brukt til å kle hus med, både på vegger og tak.