Så mange småviltjegere finnes det i Oppdal og Rennebu

Flere unge kvinner drar på jakt, mens færre unge menn jakter. Overvekten av mannlige jegere er imidlertid fortsatt stor.
Nyheter

Færre unge menn og gutter under 20 år jakter, mens det har vært en økning i antall jenter og unge kvinner som jakter de siste ti årene, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.