Turistene serveres setermat i Kvikne

Tidsøyeblikk fra Opdalingens omfattende arkiv.
Nyheter

Torsdag 11.8.1938