- Vi får høre fra foreldre at vi fortjener bedre

Høgmo barnehage har for liten plass til dagens barnehagedrift.
Nyheter

Under kommunestyremøtet i mai vedtok kommunestyret å droppe planene om en storbarnehage i sentrum og heller sette i gang et skisseprosjekt for renovering av Pikhaugen barnehage og en ny Høgmo barnehage.