Dødsulykken i Gjevilvatnet:

Vakthavende ble ikke varslet om båtvelten: - Det har skjedd en glipp

Hverken brannvesenets vakthavende eller lokale brannmannskaper ble varslet om båtvelten i Gjevilvatnet, som resulterte i at en mann i 50-årene mistet livet natt til lørdag.

Lokale brannmannskaper ble ikke sendt ut for å bistå, da en båt veltet på Gjevilvatnet natt til lørdag. Bildet er tatt under Norsk luftambulanses kurs i kommunikasjon mellom nødetatene under utrykning. Fra venstre: Stig Roar Haagensen, Steingrim Falksete og Geir Aftreth fra Trøndelag brann- og redningstjeneste.  Foto: Jan Are Melgård

Nyheter