15 tilfeller av hærverk - nå anmelder SNO

Statens naturoppsyn har anmeldt hærverk på infoskilt og tagging av plakater ved Snøheimveien på Dovre.

Infoskiltene blir stadig tagget ned. Nå anmeldes hærverket.  Foto: Statens naturoppsyn

Nyheter

Dovrefjell nasjonalparkstyre sine skilt og plakater ved bommen på Snøheimveien blir stadig utsatt for hærverk. Siden høsten 2018 har det vært 15 tilfeller av hærverk med nedriving av skilt og tagging av plakater.