Oppdal krever å få tilbake penger fra Den katolske kirke

Nå foreligger det en rettskraftig dom etter medlemsjukset.

Kulturkonsulent Sjur Vammervold er sikker på at tilbakebetalingen fra den katolske kirke vil gjennomføres før fristen 31.desember.   Foto: Katrine Silseth Naas

Nyheter

Oppdal kommune krever åfå tilbakebetalt 43.467 kroner fra Den katolske kirke. Bakgrunnen er at kirkesamfunnet har fått pengestøtte for folk som ikke var medlemmer av kirka.