På bedriftsbesøk: Look to Rennebu

Politikere fra Senterpartiet vil bruke skolekantina i Rennebu til inspirasjon når de kommer tilbake til Oppdal.

Bare en glassdør skiller skolekjøkkenet og kantina ved Rennebu barne- og ungdomsskole.  Foto: Jan Inge Flå

Nyheter

Da Oppdal Kulturhus ble bygd, mistet Oppdal ungdomsskole sin kantine som da var i det gamle Samfunnshuset. Dette har medført at elevene har blitt gitt anledning til å spise medbragt matpakke i 20 minutter i undervisningslokalene, der de tilbys melk og vann.