Ny reguleringsplan for E6 Ulsberg - Vindåsliene vedtatt

Reguleringsplanen for E6 Ulsberg - Vindåsliene ble behandlet av Rennebu og Midtre Gauldal kommune torsdag 6. september. Planen ble enstemmig vedtatt, og prosjektet skal etter planen være ferdig i løpet av 2023.

Ny veitrasé gjennom kommunegrensen mellom Rennebu og Midtre Gaudal.   Foto: Nye Veier AS

Nyheter

Den nye veitraséen er planlagt med tanke på økt samfunnsnytte og reduserte kostnader. Store deler av parsellen vil bestå av fire felt, samt ha en fartsgrense på 110 km/t.