Spesielt værfenomen gjør at tåka legger seg i dalbunnen

Noen ganger er temperaturen er lavere nede ved bakken, enn den er høyere opp. Det gjør at tåka legger seg i dalbunnen om morgenen, spesielt på dager som i dag.

Tåka legger seg ned i dalbunnen på grunn av inversjon. Dette bildet er tatt fra Festa.   Foto: Mats Eid Bjørset

Nyheter

Normalen er at temperaturen synker jo høyere opp i terrenget man kommer. Unntak kan forekomme, og da spesielt tidlig om morgenen og i dalbunner. Da kan fenomenet inversjon oppstå, og det legger seg tåke i lavere strøk. Inversjon er rett og slett et fenomen som gjør at temperaturen stiger oppover i terrenget, og ikke synker oppover som normalt.

Er det forskjell på tåke og skyer?

Ja, men det er ikke alltid like enkelt å skille dem. Tåke defineres rett og slett som en sky som har kontakt med bakken. Et skylag som har kontakt med fjell- eller dalsider, kan også defineres som tåke, selv om det ikke direkte har kontakt med bakken.

For å forstå hvordan tåke og skyer dannes, bør man kjenne til begrepet metningspunkt. Metningspunkt er grensen for hvor mye vanndamp lufta i et område tåler, før den kondenseres, altså gjøres om til væskeform. Desto kaldere det er i lufta, desto mindre vann tåler lufta før den kondenseres, og mindre vanndamp trengs for at det skal danne seg skylag. Dette er grunnen til at skyer (og tåke) dannes lenger opp i lufta, hvor det normalt er kaldere jo høyere man kommer.

Har man derimot inversjon, hvor lufta er kaldere nærmere overflaten, kan det dannes tåke som ligger i et lag helt ned mot bakken. Slik inversjon oppstår ofte i dalfører, og spesielt om himmelen er skyfri natten i forveien. En skyfri himmel gjør nemlig at mye av varmen forlater bakken over natten, og dermed avkjøles bakken og lufta like over. Om denne lufta da er fuktig nok til at den når metningspunktet, vil det legge seg et lag med tåke nært bakken, slik man ofte ser flere steder i Oppdal om morgenen.

Forsvinner raskt

Som regel tar det ikke lang tid på formiddagen før tåka har forsvunnet. Det skjer ved at sola varmer opp bakken, og temperaturforskjellene etter hvert beveger seg mot normalen. Når tåka legger seg som et lag ned i en dalbunn, kalles det strålingståke. Slik tåke er et vanlig fenomen i dalbunner om sommeren, men er mest vanlig å observere om høsten.

Også fra Gjevilvassdalen kunne man se fenomenet søndag morgen.   Foto: Mats Eid Bjørset