En tredjedel har allerede stemt – nå telles forhåndsstemmene

Formannskapet er i gang med stemmetellingen.

Trygve Sande, Hans Bø og Kirsti Welander gjør seg klar til å starte tellingen.  Foto: Jan Are Melgård

Nyheter

Ordfører Kirsti Welander og resten av formannskapet utgjør årets valgstyre. Det betyr at de har ansvar for å telle stemmer.