Rådmannen sier ja til «Låven»

Siva er ett steg nærmere å kunne sette spaden i jorda for innovasjonssenteret.

Innovasjonssenteret er ikke ferdigbehandlet, men Siva håper å kunne sette spaden i jorda i løpet av september. 

Nyheter

Førstkommende mandag skal bygningsrådet nok en gang behandle saken om innovasjonssenteret. Siva søker om rammetillatelse med tilhørende riggplan for oppføring av innovasjonssenter, dispensasjon fra planbestemmelser om parkeringsplasser og søknad om bruk av nabogrunn etter plan- og bygningsloven.