Sp, KrF, SV og Venstre er enige om en avtale

Sp får ordføreren og Venstre får varaordføreren.

Geir Arild Espnes (Sp) blir Oppdals neste ordfører.  Foto: Fredrik Borchgrevink Lange

Nyheter

Senterpartiet, SV, KrF og Venstre er enige om en samarbeidsavtale for de fire neste årene. Avtalen sikrer Sp ordføreren og Venstre varaordføreren. Varaordføreren blir Elisabeth Hals.

- Vi er helt siklre på at vi nå har startet et samarbeid som skal ha en stø politisk kurs for for fire år og langt lenger enn det, skriver de i avtalen.

Avtalen er både en avtale om selve konstitueringen av kommunestyret for fordelingen av de ulike vervene, og en avtale om å samarbeide de neste fire årene.

Legger ned driftsutvalget

De fire partiene er enige om å legge ned driftsutvalget, og erstatte det med to nye utvalg. Den politiske organiseringen blir dermed slik:

  • Utvalg for kultur, friluftsliv og frivillighet (leder SV, nestleder Sp)
  • Utvalg for helse, miljø og oppvekst (leder KrF, nestleder Sp og partier som ikke er med i samarbeidsgruppen)
  • Utvalg for bygg- og arealplaner (leder Sp, nestleder fra partier som ikke er med i samarbeidsgruppen)

I tillegg kommer kontrollutvalget, som får leder fra et av partiene som ikke er med i samarbeidsgruppen, og nestleder fra Sp. Medlemmer i øvrige råd og utvalg fordeles senere.

Opdalingen kommer tilbake med reaksjoner og mer om avtalen.