Rådmannen ber om høydekutt: - Det gir oss en utfordring

Rådmannen gir grønt lys for flere leiligheter, men ber samtidig utbyggeren kutte byggene i høyden.
Nyheter

Rådmannen gir tillatelse til å øke antall leiligheter ved Vangslia panorama fra 90 til 106, men sier samtidig nei til delen av dispensasjonssøknaden fra reguleringsplanen som går på høyden til tre av de fem leilighetsbygningene.