Næringsforeninga i Rennebu har ansatt prosjektleder

Skal jobbe inn mot næringsliv, kommune, fylkeskommune og utbyggere i forbindelse med veiprosjektene i Rennebu.

Maren Brevik starter 1. november i jobben som prosjektleder på oppdrag fra Rennebu Næringsforening.  Foto: Privat

Nyheter

5. september ble reguleringsplanen for ny E6 gjennom Rennebu vedtatt i kommunestyret.