Vil sikre full erstatning for de som er rammet av forbudet mot pelsdyr

Ny runde om pelsdyr på Stortinget.

Senterpartiet ønsker å sikre full erstatning for de som er rammet av forbudet mot pelsdyr.   Foto: Arkivfoto

Nyheter

Senterpartiet la torsdag frem et representantforslag på Stortinget for å sikre full erstatning for de som er rammet av forbudet mot pelsdyr.

- Senterpartiet kan ikke akseptere at familier rundt om i landet blir ruinert av at regjeringen avvikler pelsdyrnæringen og nekter å betale for det, sier stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp).

Regjeringen har hatt på høring et forslag til forskrift om kompensasjon for de som er rammet av forbudet mot hold av pelsdyr. Denne saken hadde høringsfrist 1. oktober.

- Det er ikke tvil om at folk vil tape millioner av kroner på den svake kompensasjonsordningen. Mange vil sitte igjen med bunnløs gjeld. Senterpartiet krever at regjeringen sikrer de i underkant av 200 bøndene full erstatning, fortsetter hun.

Forbudet mot pelsdyr ble vedtatt i Stortinget 13. juni 2019 med stemmene til H, Frp, KrF, V, Sv, MDG og Rødt. Samtidig ble det gitt hjemmel til å lage en kompensasjonsordning.

- I stortingsdebatten ble det både fra FrP og Høyre gitt fagre løfter om hvor god erstatning som skulle komme. Landbruksministerens forslag vil føre til økonomisk ruin for mange av de som er rammet av forbudet. Derfor må Stortinget behandle saken på ny, sier Greni.