Det måtte gruppemøte til før alle medlemmene i utvalgene ble godkjent

Likevel udramatisk da det nye kommunestyret i Rennebu banket igjennom de fremsatte forslagene.

Rennebu formannskap 2019-2023. Eli Krogstad (V), Siv Remetun Lånke (Sp), Per Arild Torsen (KrF), Ola Øie (Ap), Marit Bjerkås (Ap).  Foto: Jan Inge Flå

Nyheter

Torsdag ble det første møtet etter valget, avholdt i Rennebu kommunestyre. De 21 representantene møtte alle opp til det konstituerende møtet, hvor det i tillegg til formell konstituering av Kommunestyret, også ble valgt Formannskap, ordfører, varaordfører, medlem av Kontrollutvalg, utvalg for Helse, omsorg og oppvekst (HOO), utvalg for Miljø, teknikk og landbruk (MTL), samt delegater til KS' fylkesmøte.