Her er kommunestyret for de neste fire årene

Torsdag kveld ble 21 representanter formelt konstituerte som medlemmer av Rennebu kommunestyre 2019-2023.

Rennebu kommunestyre 2019-2023 er (f.v), Rune Skjolden, Per Arild Torsen, Ragnhild Løvseth Øverland, Rolf Arne F. Bruholt, Ragnhild Kulbrandstad Stene, Tormod Herre, Vegar Hyttebakk, Siv Remetun Lånke, Olav Aasmyr, Frode Sæter, Eli Krogstad, Janne Olette M. Eggan, Grethe Gunnes, Frode Havdal, Jan Arve Nyberg, Ida Martine Schei, Malin Paulsen, Egil Berntsen, Kari Aftret. Foran sitter varaordfører Marit Bjerkås og ordfører Ola Øie.  Foto: Jan Inge Flå

Nyheter

Kommunestyret i Rennebu består av 21 representanter. Etter valget ble sammensetningen slik, fordelt på politisk parti.