Oppdal taper mest i Trøndelag dersom skattesystemet for norsk vannkraft endres

For Rennebu sin del er det også snakk om et stort beløp.

Brattset kraftverk er ett av fem kraftverk som utgjør Kraftverkene i Orkla (KVO).  Foto: Jan Inge Flå

Nyheter

Landssammenslutningen for vasskraftkommuner (LVK) har beregnet hvor mye norske kraftkommuner vil tape i inntekter dersom forslaget om å avvikle konsesjonskraften, avvikle konsesjonsavgiften og endre eiendomsskatten på vannkraftverk gjennomføres.