Storstilt gave fra Oppdal Sykepleieforening: 12 nye senger

210.000 kroner har gaven fra sykepleieforeninga kostet.
Nyheter

Fredag 5.10.1990