Tidligere ordfører har fått ny jobb i interkommunalt selskap

Ragnhild Aashaug har vært ordfører i Tolga kommune. Nå er hun ansatt som rådgiver i Kontrollutvalg Fjell IKS.

Tidligere ordfører i Tolga kommune, Ragnhild Aashaug, har fått ny jobb i Kontrollutvalg Fjell IKS.  Foto: NTB scanpix

Nyheter

Kontrollutvalg Fjell IKS har ansatt Ragnhild Aashaug som rådgiver, skriver det interkommunale selskapet i en pressemelding til Opdalingen.

Kontrollutvalg Fjell IKS utfører sekretariatstjenester, som innebærer rådgivning og saksbehandling til kontrollutvalgene i Alvdal, Folldal, Tolga, Tynset, Os, Røros, Holtålen, Oppdal og Rennebu. 

Ragnhild Aashaug har gjennom to perioder som ordfører i Tolga kommune fått bred erfaring i fra offentlig forvaltning og god oversikt over reglement og lovverk som kontrollutvalg og kommunestyret må forholde seg til.

- Hun er godt kjent med de ulike forvaltningsnivåene, forholdet mellom politikk og administrasjon, og hva som er kontrollutvalgets rolle, sier daglig leder Torill Bakken.

- Vi er trygg på at Ragnhild Aashaug vil kunne bidra aktivt til å gi kontrollutvalgene et best mulig grunnlag for å gjøre gode valg og vurderinger, samt bli en god rådgiver og støttespiller for kontrollutvalgene i fjellregionen nå som vi går inn i en ny valgperiode med nye kontrollutvalg, fortsetter Bakken.

Aashaug starter i jobben 15. oktober 2019.