Dette betyr statsbudsjettet for Oppdal og Rennebu

Prioriterer blant annet ny E6.

Oppdal sentrum.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

7. oktober 2019 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2020.