Øker kostnadsrammen for å få på plass nytt vegkryss på E6

Enstemmig kommunestyre gikk inn for å øke kostnadsrammen på nytt vegkryss.

  Foto: Fredrik B. Lange

Nyheter

I området Bjørkmoen har det de senere årene vært stor byggevirksomhet med mange nye boliger. Arbeidet med et nytt næringsareal er også godt i gang og Biltema er også i gang med sin tomt i det samme området.