Høyre beholder plassen i formannskapet - MDG vokser

Formannskapet forblir uendret, kontrollutvalget har fått ny leder og Miljøpartiet De Grønne har doblet antall representanter i de kommunale utvalgene i Oppdal.

Tor Olav Naalsund representerte MDG i partiets første ordinære kommunestyremøte i Oppdal noensinne. Nå har han også fått plass i utvalg for bygg- og arealplansaker.  Foto: Jan Are Melgård

Nyheter

Tirsdag ble det gjennomført nyvalg til de fem største utvalgene i Oppdal kommune, etter at den første konstitueringen ikke ble gjort korrekt i henhold til d’Hondts metode for mandatberegning.