Ber Oppdal og Rennebu om å bosette flyktninger

Av 5000 flyktninger som skal bosettes, ønsker IMDi at 41 kommer hit.

Rennebu er spurt om å bosette 10 flyktninger, Oppdal 19.  Foto: Kvass foto

Nyheter

Intregrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har bedt kommunene om å bosette 5.000 flyktninger neste år. Halvparten av dem vil være overføringsflyktninger.

Av de 5.000 flyktningene, ønsker IMDi at Rennebu tar imot 10 og Oppdal 19. Holtålen er ikke blitt spurt om å ta imot flyktninger. Midtre Gauldal er spurt om å ta imot 17 flyktninger. Kriteriene legger vekt på flyktningenes mulighet til å få arbeid eller utdanning i regionen, kommunens integreringsresultater over tid og kommunens kompetanse, kapasitet og beredskap for variasjon i behovet for bosetting av flyktninger. - Videre skal det, som hovedregel, ikke bosettes flyktninger i områder med særskilt høy andel innvandrere, heter det i pressemeldinga.

- Regjeringens integreringsstrategi setter klare mål for bosetting og integrering av flyktninger. Den solide innsatsen fra kommuner over hele landet, kan bidra positivt til at vi når disse målene, uttaler Halwan Ibrahim, fungerende direktør i Integrering- og mangfoldsdirektoratet i ei pressemelding.

IMDi mener det er viktig at flyktningene lærer seg norsk, tilegner seg kompetanse og får varig fotfeste i arbeidslivet.


Integrering til topps

Til helga skal flyktninger bosatt i Melhus, Rennebu, Oppdal og Trondheim gå til Galdhøpiggen sammen med Røde Kors.Integreringsskryt til Oppdal og Rennebu

Stadig flere flyktninger kommer i jobb eller utdanning, viser ferske tall. Tallene for 2018 er de beste på ti år.