Nytt konsern overtar etter TrønderEnergi Nett

Fra og med 1. november skifter TrønderEnergi Nett og NTE Nett navn.

Tensio blir det nye navnet på strømnettkonsernet. 

Nyheter

TrønderEnergi, NTE og KLP etablerte før sommeren et felles strømnettkonsern i Trøndelag. Formålet er å utvikle et selskap med nødvendig utviklingsevne, høy leveringssikkerhet og en konkurransedyktig nettleie.