En gang- og sykkelveg Engan-Driva sør vil bidra til vesentlig bedring for mange aldersgrupper

Reagerer på at Statens vegvesen går utenom prioriteringene i Oppdal kommunes vedtatte trafikksikkerhetsplan.

Gang- og sykkelveg langs E6 Oppdal-Engan 1. prioritet i trafikksikkerhetsplanen (markert med blått i kartet).  Foto: Skjermdump Norgeskart

Nyheter

Kommunedelplan trafikksikkerhet 2019-2022 for Oppdal kommune ble revidert våren 2019 og gang- og sykkelveg Oppdal-Engan langs E6 er gitt prioritet nummer én med henhold til utbygging langs E6 og riksveg 70 i Oppdal.