- Det kan ta to-tre måneder før vi får svar

Helge Stabursvik i Statens Vegvesen sier de vil gjøre sitt ytterste for å gi et godt svar på spørsmålet til Karin Bjørkhaug, selv om analysen av dødsulykken neppe er ferdig i tide til møtet i trafikksikkerhetsutvalget.

Det kan ta to-tre måneder før analyseringen av ulykkesstedet er ferdig.  Foto: Arvid Storli

Nyheter

I fredagens avis uttalte lederen i trafikksikkerhetsutvalget (FTU) til Trøndelag fylkeskommune, Karin Bjørkhaug, at hun vil be Statens vegvesen om en gjennomgang av de fire dødsulykkene som har skjedd i Kongsvoll-området de siste åtte årene under møtet i FTU, torsdag 14. november. Det for å finne ut om det bør gjøres tiltak langs strekningen.