- De er totalt skruppelløse og turer frem som det passer dem

Oslofirma ringer grunneiere i Rennebu med spørsmål om de er villige til å avstå areal til vindkraftutbygging.

Karl Olav Mærk tar i bruk kraftige ord når han sier hva han mener om visse utbyggeres fremgangsmåte i den erklærte "nei til vindkraft" kommunen Rennebu.  Foto: Jan Inge Flå

Nyheter

Mandag formiddag ble John Arve Nybro i Rennebu, oppringt av en representant fra firmaet Fred. Olsen Green Power AS. Nybro er grunneier i Ilfjellet, et av områdene som NVE karakteriserer som egnet til vindkraft i Rennebu.