Rennebu er nesten billigste bokommune i Trøndelag

Rennebu er blant de billigste kommunene i Trøndelag når det gjelder bokostnader.

Rennebu er blant de billigste bokommunene i Trøndelag. 

Nyheter

Trondheim troner øverst på tabellen til Huseierne når det gjelder bokostnader for en enebolig på 120 kvadratmeter. Der koster eierskapet til en slik bolig 111.500 kroner i året, og det er en økning på 5,3 prosent. Økningen er fra 2017 til 2018. I bokostnadene som er brukt i beregningsgrunnlaget inngår eiendomsskatt, kommunale gebyrer, energikostnader, rentekostnader, forsikring og vedlikeholdskostnader. Bokostnadsindeksen er basert på en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse på oppdrag fra huseierne.