I dag kommer skattelistene

Nå kan alle gå inn på Skattetatens sider og sjekke inntekt og formue på naboen eller sjefen.

OSLO 20181107. Webbilde av framsiden til skatteetaten Foto: Berit Roald / NTB scanpix  Foto: Berit Roald

Nyheter

I dag klokken 07.00 blir skattelistene for 2018 offentliggjort. Det betyr at alle kan gå inn på Skattetatens sider og sjekke inntekt og formue på naboen eller sjefen.

Siden 2014 har alle søk blitt loggført, slik at dersom du søker opp en person, vil det være synlig for den personen du søker på. For å søke i skattelistene må du logge deg inn. Det er 16 års aldersgrense for å få søke i skattelistene. Du kan se på skattelisteopplysninger for inntil 500 personer per kalendermåned.

Stortinget har besluttet at skattelistene skal være offentlige. Det er fordi samfunnet skal ha mulighet til å drive kontroll med fastsettingen i sin alminnelighet, og for enkeltpersoner og grupper av skattytere.

Det er viktig å huske at skattetallene ikke viser reell lønn, men nettoinntekt etter fradrag (alminnelig inntekt før særfradrag), nettoformue og det som er betalt i skatt.

På opdalingen.no vil vi publisere topplistene på inntekt, formue og skatt i både Oppdal og Rennebu. Vi gjør også et uttrekk av personer i egne saker.

Lønnstakere, pensjonister, personlig næringsdrivende og selskaper betalte 600 milliarder kroner i skatter og avgifter i skatteoppgjøret for 2018.

Det samlede skatteoppgjøret for fjoråret viser at lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende til sammen har betalt 514 milliarder kroner i skatt og avgift på inntekt og formue. Samtidig har 332.000 selskaper betalt 85 milliarder kroner, viser tall fra Skatteetaten.

Skatteoppgjøret omfatter 4,9 millioner personer og 332.000 selskaper.

3,2 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende fikk tilbakebetalt til sammen 40 milliarder kroner, mens 800.000 betalte restskatt på til sammen 25 milliarder kroner. For dem som fikk skatt til gode, var snittbeløpet 12.800 kroner. Snittbeløpet for dem som fikk restskatt, var 32.000 kroner.