Utbygger avslår å svare på konkrete spørsmål

Men avviser at det foreligger prosjektplaner for vindkraft i Rennebu.

Bildet er fra Ilfjellet, et av områdene utbyggingsselskapene vurderer som aktuelle for vindkraftutbygging.  Foto: Merete Fossum

Nyheter

Som Opdalingen skrev mandag, ble en grunneier med eiendom i Ilfjellet i Rennebu, oppringt av representant fra Fred. Olsen Green Power AS, med spørsmål om han kunne være interessert i å avstå areal for fremtidig vindkraftutbygging.