Vil investere for hundre millioner kroner det neste året

Forslag til budsjett for 2020 ble lagt fram for politikerne i Oppdal.
Nyheter

Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2020 ble i dag lagt frem for de politiske utvalgene i Oppdal kommune. Kommunedirektør Ole Bjørn Moen påpeker at budsjettet ikke er det viktigste dokumentet som Oppdal skal styre etter, men at handlingsplanen er vesentlig sterkere og viktigere.